Please wait while JT SlideShow is loading images...
Начало Статии Списък на статии по етикет: технологичен метод


 

Направеният преглед може да бъде само указание. При съответни изисквания и условия в завода могат да се обхванат различни етапи или да се до­пълни с други проблеми.

Етап

Съдържание и документации

1

2

1. Получаване на планово задание

чертежи, спецификации с означаване на размерите, общи технологични планове, поръчка за производ­ство, планови ограничители, план по дати и срококове, изисквания за изпитвания и доставка

2. Запознаване с планово­то задание

анализ на функциите на изделието, серийност, ос­новни технологични решения, изучаване на специ­алните изисквания на възложителя

3. Изпитване на конструк­цията

критика на документациите и предложения за про­мяна, създаване на технологични и икономични кон­струкции, пригаждане към производствените усло­вия на предприятието

Публикувана във Статии
Споделяне и комункация