Please wait while JT SlideShow is loading images...
Начало Статии Фрези (фрезери)

Понеделник, 21 Февруари 2005 14:57

Фрези (фрезери)

От  Albena
Оценете статията
(2 оценки)

Отнася се за инструменти на фрезмашините. Фрезоването е процес на снемане на стружки по дъга, при който въртящият се резец на инструмента формира детайла. При периферно фрезоване (цилиндрични фрези) подаването и напречното преместване се извършват радиално, при което ножовете се на­мират по периферията на въртящия се инструмент. Този процес, когато се отнася за ножови валове, се нарича погрешно рендосване.

Системата на фрезоване под наклон (косо) е един модерен процес на обработка. При него се избягва повреждането на кантовете на детайлите и се осъществява висока трайност. Две ножови глави със сменяеми (обръщащи се) и незаточваеми резци за фуговане, които работят като периферни фрези при насрещно подаване, са монтирани косо върху машината по отношение канта на детайла, така че първата глава обработва детайла отдолу приблизително до средата му (около 18° скос), а втората обработва отгоре остатъка от канта (около 25° скос). Чрез системата за косо фрезоване  се постига развиващо (кръгово) рязане, при което затъпяването на резеца се извършва равномерно по цялата му дължина и заедно с това се постига по-иисока трайност и по-малък шум при работа, а също така и кантове без отчупвания.

Челното фрезоване предполага разположение на ножовете на челната страна на въртящия се инструмент при аксиално подаване. Имаме ли само това движение на подаване, в повечето случаи се получава обикновеното пробиване и се говори за такова. Напротив, ако към аксиалното подаване за врязване се извършва и едно радиално подавателно движение, налице е едно челно-цилиндрично фрезоване. Техническите условия на доставките са стандарти­зирани.

Охрана на труда (АSАО 231, § 69). Ножовете на съставните фрезови глави трябва да се закрепват с винтове с глави (болтове), ако отворите с резбата са пробити във фрезовата глава. Всички инструменти (ножове) трябва да бъдат сигурно закрепени. Ако ножовете и резците се монтират нови, закрепващите приспособления трябва да бъдат изпитани при въртене 2 min на празен ход и последващо затягане. Използват се само фрези, които на основата на раз­мерите си са маркирани като разрешени (максимален диаметър на окръжност­та на рязане, дължина на резците и диаметър на дорника).Производителят може да определи други присъединителни размери на инструмента в рамките на АSАО 231. Съставените от повече елементи фрези освен ножовите валове без центробежно затягане на ножовете трябва да бъдат затягани и осигурявани срещу измятане на ножа чрез различни хи­дравлични и силови приспособления. Ножовете, които се монтират един срещу друг, трябва да имат еднаква маса.

При нечетен брой ножове всичките трябва да имат еднаква маса (ножовете в комплекта). Ножовете за съставните фрези могат да се използват само до 15 mm дължина (височина на ряза), ако произ­водителят не е дал други данни по отношение размера на изхабяването (дъл­жината на шлайфването). Ножове за триъгълни и четириъгълни ножови валове е разрешено да се използват дотолкова, че гайките за затягане на ножовете да ги покриват напълно с цялата си повърхност и разстоянието между фазата на ножа и прореза на болта да бъде равно на дебелината на ножа. Издаването на ножовете при съставните фрези трябва да бъде в определено отношение спря­мо дебелината на ножа съгласно приложение 3 на ASАО 231, доколкото произ­водителят не е дал други указания.

За да се избегне набиването на стружки под ножа и в прорезите му, трябва да се проверява плътното прилягане на ножовете (с хлабиномер 0,05 mm). Забранено е да ге подлагат отзад на ножовете подложки от какъвто и да е вид. Инструменти със затягащи челюсти са допустими само в случай че се затягат със специална букса, ако имат ексцентрични ограничители и са закрепени неподвижно върху държачи. Целите фрези могат да се шлифоват дотолкова, че минималната дебелина на зъба при прехода към тялото съобразно с издаването му да съответства на приложение 3 на АSАО 231.

Фрезери и опашкови фрези

Затилованите, респ. заточваните отзад фрези  се произвеждат съобразно с целта на употреба в най-различни форми с два до осем режещи зъба (най-често с два до четири зъба).  Начинът на използването им се вижда от съответното им наименование

TGL номера и обичайннте размери на затиловани, респ. със задно затиловане фрези (поVEB)

Вид фреза

TGL- номер

 

 

Нормални размери, mm

Ъгъл на нагласяване х, радиус на профила r, широчина на профила Вр

диаметър на отвора dВ

диаметър на окръжността на рязане d

широчина на ряза a

1

2

3

4

5

6

Фреза за фалцове

29 – 31112

25

80 – 125

16 – 25

 

25

100 – 125

16 – 32

 

30

 

 

 

25

63

28 – 45

Фреза за фуговане

29 – 31113

30

80

45 – 63

Фреза за наклонен кант

29 – 31120

25

100 – 125

12 – 36

x = 45 – 74º

Фреза за полуобъл изпъкнал кант:

 

 

 

 

 

(половин кръг)

29 – 31131

25

70 – 125

8 – 40

r =  4 – 20 mm

(полуобъл профил)

29 – 31132

25

8 – 100

36 – 63

r = 25 – 63 mm

 

 

30

125

90

r = 63 mm

(двойно закръглен изпъкнал профил)

29 – 31133

25

80 – 100

25 – 49

r = 4 – 10 mm

Фреза за изпъкнал четвърт профил:

 

 

 

 

 

(половин кръг)

29 – 31141

25

77 – 100

2,5 – 36

r = 2,5 – 36 mm

 

 

30

140 – 180

25 – 40

r = 25 – 40 mm

(вертикална елипса)

29 – 31142

25

90 – 140

8 – 27

bp = 12 – 40 mm

(хоризонтална елипса)

29 – 31143

25

110 – 160

16 – 40

bp = 8 – 20 mm

Фреза за канал (двойно закръглен канал)

29 – 31152

25

70 – 90

12 – 25

r =2,5 – 6 mm

Фреза за канал

29 – 31151

25

70 – 125

5 – 40

r =2,5 – 20 mm

 

 

30

140

50

r = 25 mm

Фреза за половин канал

29 – 31160

25

70 – 125

8,5 – 33

r = 2,5 – 25 mm

 

 

30

140 – 180

34 – 51

r = 25 – 40 mm

Фреза S-образна

29 – 31171

25

100 – 140

22 – 60

r = 6 – 55 mm

Фреза S-образна с права фаза

29 – 31172

25

90 – 180

13,5 – 42

r = 4 – 25 mm

Фреза за лепилна сглобка

29 – 31180

25

100 – 125

22 – 63

Фреза за нутове

29 – 31910

25

80 – 160

4 – 12

 

29 – 31910

30

100 – 160

4 – 12

 

29 – 31910

40

160

8 – 12

Фреза профилна

 

25

 

70 – 180

8 – 80

различни

 

 

30

90 – 220

8 – 100

различни

 

 

40

125 – 250

12 – 125

различни

Фрези за зъбни съединения (цинк-фрези)

 

30

75

2,5/0,2

x = 7° 30'

Челните цилиндрични фрези  се използват само в случаи, когато по време на работа е необходима смяна на посоката на въртене. Те имат недостатък, че съответно на използваните режещи ръбове трият по обработваната повърхност, затъпяват се и влошават качеството на рязане. Те също така се произвеждат в много форми, както затилованите фрези.

Фрезите с ограничение дебелината на снеманата стружка имат най-често два или четири режещи ръба и са конструирани изключително за ръчно подаване (специално за фрезмашини с долно разположение на вре­теното). Предимствата на тези инструменти са същите, както и при циркулярните триони с ограничена дебелина на снеманата стружка. Ограничението на дебелината на стружката би трябвало да бъде приблизително 0,8 mm.

Стойности на ъгловите параметри на затиловани, респ. задно шлифова­ни фрези от стомана, препоръчвани от  VWF . А, В и С – направленията на рязане

Използване

α, °

β, °

γ, °

Мека дървесина

 

 

 

A

6 – 10

40 – 50

30 – 45

B

8 – 15

45 – 55

20 – 35

C

4 – 8

45 – 55

25 – 40

Твърда дървесина

 

 

 

A

8 – 12

45 – 55

25 – 35

B

8 – 12

55 – 65

15 – 25

C

6 – 10

55 – 60

20 – 30

ПДЧ, неуплътнена слоеста дървесина

5 – 10

55 – 60

20 – 35

Твърди ПДВ, уплътнена слоеста дървесина

5 – 10

60 – 65

15 – 20

Номера по TGL и нормалните размери на фрезн с ограничение на дебе­лината на стружката (по VEB)

Наименование на фрезата

TGL-номер

Нормални размери, mm

Ъгъл на нагласяване х

 

Радиус на профила r

диаметър на отвора dB

диаметър на окръжността на рязане d

широчина на ряза а

За нутове

29 – 31311

16

80

4 – 6

 

25

100 – 125

4 – 14

 

30

100 – 125

8 – 14

За фалцове

29 – 31312

16

63

16 – 25

 

25

80 – 175

16 – 40

 

30

100 – 125

16 – 40

Наклонен кант

29 – 31320

25

100 – 125

12 – 36

х = 45 – 78º

Изпъкнал профил половин кръг

29 – 31330

16

63

5 – 12

r = 2,5 – 6

 

25

80 – 125

5 – 40

r = 2,5 – 20

Изпъкнал профил – четвърт кръг

29 – 31340

25

80 – 125

5 – 50

r = 2,5 – 25

 

30

140 – 180

50 – 80

r = 25 – 40

За канали половин кръг

29 – 31350

25

80 – 125

5 – 32

r = 2,5 – 16

 

30

140

40 – 50

r = 20 – 25

За канали четвърт кръг

29 – 31360

25

80 – 125

14 – 48

r = 7 – 24

 

30

180

58

r = 29

Фрезите с твърдосплавни зъби имат радиално или тангенциално поставени резци от твърда сплав. Формата може да бъде затилована, със задно заточ­ване или с ограничение за дебелината на стружката. Ефектът от ограниче­нието на дебелината на снеманата стружка е същият, както при инструментите с кръгово въртене, както те се доставят от предприятието VWF Geringswalde. Използването на фрези с твърдосплавни зъби трябва да става са­мо с подходяща марка твърда сплав, ако се иска постигането на икономически резултат.

Номера по TGL и нормални размери на фрези с твърдосплавни пластин­ки (по VEB)

Наименование на фрезата

TGL-номер

Нормални размери, mm

диаметър на окръжността на рязане d

широчина на ряза а

радиус на профила r

За валцове

29 – 31512

63 – 125

16 – 40

За фуговане

29 – 31513

63 – 80

32 – 63

За наклонени кантове

29 – 31520

100 – 125

30

Изпъкнал профил – половин кръг

29 – 31530

80 – 100

5 – 32

2,5 – 16

Изпъкнал профил – четвърт кръг

29 – 31540

80 – 160

2,5 – 40

2,5 – 40

За канали

29 – 31550

80 – 100

5 – 32

2,5 – 16

За канали половин кръг

29 – 31560

80 – 160

8 – 44

4 – 40

Специални за нутове

 

100 – 125

5 – 12

Стойности на оптималните ъглови параметри на фрези с твърдосплавни пластинки, препоръчвани от предприятието VWF [VEB]

Използвани за

α, °

β, °

γ, °

Твърда дървесина

5 – 10

55 – 60

20 – 30

ПДЧ, неуплътнена слоеста дървесина

5 – 10

60

20 – 25

Твърди ПДВ, уплътнена слоеста дър­весина

5 – 10

65

15 – 20

Термопластмаси

5 – 10

65

15 – 20

Фенолни пластмаси (шпрелакарт) глакрезит

5 – 10

70

10 – 15

(ПДВ, облицовани с шпрелакарт)

(10)

(70 – 75)

(5 – 10)

Опашковите фрези са инструменти, затягащи се в един патрон­ник, напр. челни цилиндрични фрезери за оберфрези или фрези за направа на зъби. Освен това съществува и една редица от специални инструменти за направа на чепове и шлицове или други подобни. Цилиндричните челни фрези трябва да се затягат в ексцентрични патронници, дорникът трябва да е балан­сиран, за да могат правилно да снемат стружка. При това безусловно трябва да се избере вярната големина на патронника, респ. на дорника (за профилни фрези е валиден най-малкият диаметър) и правилният установъчен ъгъл х' на монтиране на челната фреза.

Номера по TGL и нормалните размери на опашкови фрези с един ре­жещ ръб (по VEB)

Вид фреза

TGL номер

Нормални размери, mm

диаметър на фрезата   d

широчина на ряза, респ. дълбочина а

1

2

3

4

Цилиндрична челна фреза

 

2,5 – 22

25 – 65

Цилиндрична челна фреза с твърдосплавна пластинка

 

4 – 20

7 – 30

Цилиндрична челна фреза за дълбоко пробиване

 

4 – 15

30 – 80

Челна фреза за фуговане с фаза и със закръгление

29 – 33121

17,5 – 32

20 – 40

 

29 – 33122

9,5 – 14

50 – 72

Т-образна челна фреза за нутове

29 – 33126

10 – 32,5

13 – 45

Челна цинкфреза за зъби

29 – 33127

6,5 – 19

8 – 20

Челна гратфреза за гратове

29 – 33128

10 – 20

6 – 12

Челна фреза за изпъкнал профил – половин кръг

29 – 33131

15 – 50

5 – 32

Челна фреза за изпъкнал профил – полуобла

29 – 33132

11 – 18

14 – 25

Челна фреза за изпъкнал профил – двойно закръгление

29 – 33134

15 – 28

10 – 32

Челна фреза за изпъкнал профил – четвърт кръг

29 – 33141

16 – 64

7 – 28

Челна фреза за канали

29 – 33150

8 – 50

35 – 45

Челна фреза за лайстни

29 – 33181

65

20

Челна фреза за нарязване на резби в отвори

29 – 33182

9,5 – 20

(М 16 – М 36)

30 – 60

Комбинирани зенкери:

 

 

 

конични

29 – 33191

1,8 – 6,4

цилиндрични

29 – 33192

1,8 – 6,4

10 – 12

Таблица за определяне големината на затягащия патронник по за цилиндрични челни фрези ,  х = ъгьл на нагласяване на челната фреза

 

 

 

 

 

d1

F

d2 при x =

d1

F

d2 при x =

50º

30º

50º

30º

2,5

0,5

2,85

3

10,5

3

12,6

13,2

2,5

1

3,2

3,4

11

3

13,2

13,8

3

1

3,7

3,9

11

4

14

14,7

3,5

1

4,2

4,4

12

4

15

15,6

4

1,5

5,1

5,3

13

4

15,9

16,6

4,5

1,5

5,6

5,9

13

5

16,8

17,8

5

1,5

6,1

6,4

14

5

17,6

18,6

5,5

2

6,9

7,35

15

5

18,6

19,4

6

2

7,4

7,75

16

5

19,4

20,4

6,5

2

8

8,4

16

6

20,4

21,4

6,5

2,5

8,5

8,85

17

6

21,4

22,4

7

2,5

8,8

9,4

18

6

22,4

23,2

7,5

2,5

9,4

9,9

19

6

23,2

24,4

8

2,5

9,9

10,4

19

7

24

25,2

8

3

10,2

10,7

20

7

25,2

26,4

8,5

3

10,6

11,2

20

8

26

27,4

9

3

11,2

11,6

22

8

27,5

29

9,5

3

11,6

12,2

22

9

28,4

30

10

3

12,2

12,6

 

 

 

 

Стойности за ъглите на  рязане за цилиндрични челни фрези

Използвани за

Ъгъл на заостряне β, °

Ъгъл на нагласяване на челния резец х, °

Смърч, ела, бор и т. н.

20

 

Бук, елша, бряст, дъб и т. н.

30

86 – 87

Уплътнена масивна дървесина и др. п.

40

 

Слоеста дървесина, леки метали, пластмаси и др.

50

 

х' = 0°: грешно, защото задният ъгъл α = 0° и вследствие на това се появяват изгаряния върху обработваната повърхност (голямо триене);

х' < 30° : грешно, защото α е твърде малък;

х' = 30°: правилно при най-големия възможен диаметър на фрезата (опис­ваната окръжност);

х' = 40 – 45°: правилно, по принцип най-оптималната стойност;

х' = 50°: правилно, при възможно най-малък диаметър  на фрезата;

х' > 50°: грешно, защото предният ъгъл γ е твърде малък и ъгълът на ря­зане δ е твърде голям, при определени обстоятелства гърбът на фре­зата се трие в обработваната повърхност.

 

След всяко поставяне на фрезата в патронника балансирането им трябва да се извърши непременно заедно, защото при много високите обороти се появява твърде голяма дебалансираност.

Заднозаточваните челни фрези най-често са с два режещи зъба (по-рядко с един или три режещи зъба) и са за центрични патронници.

Най-често това са профилни, гратови, за зъби, за дълбоко пробиване и за други операции челни фрези.

Челните фрези с твърдосплавни зъби са много чувствителни спрямо неравномерно подаване или твърди чепове; същото се отнася и за челни фрези, изцяло произведени от твърда сплав.

Челните фрези на винт имат на опашката си резба за директното им за­виване в шпиндела на машината.

Фрезите за пробиване на надлъжни отвори (свредели) са инструменти с с1 или2, рядко3 режещи зъба по периферията за фрезоване, както и за челно рязане при пробиване на надлъжни отвори с фрезмашини. Периферните резон могат да бъдат със зъби (насечени), така че да се получат по-тесни стружки при големи широчини на рязането. Обичайни са диаметрите 6 – 30 mm и дъл­жини 85 – 220 mm. Ъгълът на заостряне трябва да бъде β = 70 – 79°, а пред­ният ъгъл γ = 11 – 20°.

Последна редакция Петък, 30 Декември 2011 20:02

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Споделяне и комункация