Please wait while JT SlideShow is loading images...
Начало Статии Циркулярни триони

Понеделник, 21 Февруари 2005 14:39

Циркулярни триони

От  Albena
Оценете статията
(0 оценки)

Тези циркулярни триони са били конструирани специално за ръчно подаване. Тяхното използуване при машинно подаване е нецелесъобразно. Зъб­ната форма с ограничение дебелината на снеманата стружка намалява опасността от обратно връщане при затягане и несигурно водене на детайла, както и големината на нараняването чрез ограничение дебелината на снема­ната стружка в случай на допиране по невнимание до въртящия се инструмент. Други предимства на тези триони са добрата им трайност и потребността от малка сила на рязане на основата на по-малкия брой зъби (голяма дебелина иа стружката), както и малкият им шум при работа. Недостатък е сложното им заточване, което може да се извърши на модерните автомати.

Ограничението на дебелината на снеманата стружка трябва да възлиза на около 0,6 – 1,0mm . Броят на зъбите е z = 20 за делителни рязове при малки изисквания по отношение качеството на рязане, по-големи стойности за е, както и за малка скорост на подаване и z = 28 или z = 32 за раз­лични нормални видове рязане. При фурнирована дървесина и високи из­исквания по отношение на качеството на рязане трябва z = 42. Поради малкия брой на зъбите чапразът трябва да е особено точен и да е 0,35 – 0,5 mm.

Обратно конусни циркулярни триони

Тези триони не се чапразят. Те режат свободно, защото са обратно конусни. Постиганото качество на рязане е много високо, затова се означават още и като рендосващи циркулярни триони. Те са много подходящи за рязане на пластмаси. Най-често формата на зъбите е NV (с прав гръб) с непрекъснато разположение или в групи. Нормалните диаметри са в границите d = 125 – 500 mm, оптималните големини на зъбите са:

Стойности за големината на зъбите на обратно конусни циркулярни трио­ни (по Beier)

Използвани за

Форма на зъба NV

α, ° β, ° x, °

ts, mm

z

градуси

Дървесина

в групи

32

56

75 – 90

6,5 – 19

60 – 84

Плочи тип сандвич, фурнирована дървесина

с непрекъснато

разположение

32

56

65

6,5 – 10

60 – 72

Слоеста дървесина, твърди ПДВ и ПДЧ

с непрекъснато

разположение

32

50

70

4,0 – 10

84 – 120

Шпрелакарт

с непрекъснато

разположение

42

45

87

3,5 – 6,5

160 – 200

Пиакрил, твърда

хартия, целулоза, ПВХ (твърд)

с непрекъснато

разположение

32

50

87

4,2 – 17

84 – 120

Този вид триони също така не се чапразят. Те са или с отстъп, или са обратно конусни. За изравняване на напреженията могат да имат съответни прорези. Използването им може да става само в съответствие с качествата на твърдосплавния материал, ако се иска да се постигнат съот­ветни стопански резултати. Оптималните ъгли на рязане:

Стойности за ъглите на рязане на циркулярни триони с твърдосплавни пластинки

Използвани за

x, °

α, °

β, °

γ, °

Масивна дървесина

70

15

67

8

Твърди ПДВ и ПДЧ

70

12 – 15

70

5 – 7

Слоести материали (шпрелакарт)

80

10 – 15

68 – 73

5 – 12

Геометрия на IHF-зъбите

Вид рязане

α, °

β, °

γ, °

δ, °

x, °

Надлъжно

15

50

25

65

90

Напречно

15

70

5

85

80 – 85

 

Като най-добри форми на зъбите се препоръчват:

За надлъжно рязане NV-зъб (зъби с прав гръб), особено за триони с диа­метър d < 350 mm и малки височини на ряза е, както и за мека дървесина. KV -зъбът (вълчи зъб), PV-зъбът (папагал), както и PC-зъбът (кука) се пре­поръчват за диаметри d > 350 mm и по-големи стойности на е, както и за твърда дървесина. Трионите с право заточване (х = 90°) дават по-високо качество на рязането, но изискват по-големи сили на рязане. За напречно рязане NV-зъбите при d < 350 mm, по-малка височина на ряза е и по-малка стъпка ts, дават по-лошо качество на рязането, но имат по-голяма трайност. AV-зъбите, особено с косо заточване (х = 90°) дават високо качество на рязане. Те са пригодени специално за напречно рязане.

Ориентировъчни стойности за големината на зъбите на нормалните цир­кулярни триони от стомана (по Beier) Wh = мека дървесина, Hh = твърда дървесина

Вид рязане

Използване

Форма на зъбите

α, °

β, °

γ, °

Чапраз, mm

Надлъжно рязане

твърда дървесина

KV, PV,

22

46

87

0,35

NV

32

40

87

0,35

мека  дървесина, суха

NV, KV,

22

40

87

0,45

PV

мека дървесина, влажна

NV, KV,

22

40

87

0,45 – 0,46

PV

Напречно рязане

мека и твърда дървесина

NV

38 – 40

33 – 38

65 – 70

0,45

NV

14 – 32

54 – 62

65 – 70

0,45

AV

60 – 70

40 – 58

65 – 70

0,25

В поредицата от размери са и трионите с диаметри: 160, 180, 350, 450, 550, 650, 700 и 750 mm.

 

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Споделяне и комункация