Please wait while JT SlideShow is loading images...
Начало Статии Заточване на инструменти

Вторник, 22 Февруари 2005 13:05

Заточване на инструменти

От  Albena
Оценете статията
(0 оценки)

Заточването е най-важният процес от подготовката на инструментите и представлява директно заточване на рещите ръбове посредством абразивни инструментиПри заточване има силно триене между абразивния инструмент и резеца. Образувалата се при това топлина трябва да бъде отведена, респ. намалена. Твърде голямото загряване води до отвръщане на режещите ръбове или до образуване на пукнатини при заточването на твърдосплавни резци. Сухото заточване се използва при стоманени инструменти, а също и при твърдо-сплавните такива (напр. автомати за заточване на гатерни триони   или при заточващите машини за фрези).

Сухото заточване поставя висо­ки изисквания по отношение на естественото охлаждане на шлайфващото тяло (инструмент) и правилните условия за шлайфването. Загряването винаги е толкова по-голямо, колкото по-твърд е шлайфваният материал, колкото е по-голяма скоростта на шлайфване и по-голяма площта на контакта между абразивния инструмент и шлайфвания режещ инструмент, колкото по-малка е зърнестостта, колкото по-голямо е напречното от подаване и колкото по-твърда е връзката (затъпените зърна не могат да изпаднат).

Прахът шлайфването трябва задължително да бъде отстранен от смукателната уредба, тъй като е опа­сен за здравето на обслужващия персонал. Мокрото шлайфване се използва най-често при стоманени инструменти и по-рядко при такива с твърдосплавни зъби (напр. машината за заточване на ножове. За отвеждане на топлината се използва охлаждаща течност. Подаването на охлаждащата теч­ност трябва да бъде по възможност равномерно, постоянно, с широка и силна струя, така че тя да се предава от абразивния инструмент върху повърхност­та, която се шлайфва. Охлаждащата течност (емулсия от вода с натриев бихромат, натриев нитрат и др.) трябва непрекъснато да се филтрира, за да не подава към абразивния инструмент тиня от шлайфването.

Шлайфването на твърдосплавен метал (според ZH) изисква повишено внимание по отношение образуването на топлина. Вече температури над 60° на режещия ръб могат да доведат до образуване на пукнатини, които впоследствие да предизвикат отчупвания. Следователно машината за заточване трябва да притежава голяма прецизност. Радиалното биене на абразивния инструмент не трябва да пре­вишава 0,02 mm, а аксиалното по отношение подложките – 0,01 mm. Супортът на машината не трябва да вибрира. Никакво шлайфване на ръка! Подаването при врязване трябва да е е = 0,01 до 0,02 mm.

При абразивни шайби от вида SCG може да се шлайфва сухо или мокро (както при стомана). При диамантните дискове с метална свръзка трябва безусловно да се работи с шлифовъчна течност (SO-110 от Дружеството за добив и преработка на суро­вини и технологии или газ, смесени с 10 – 20% вретенно масло) с помощта на струя или смазване с фитил. При много големи площи за шлайфване може да се използва циркулационно охлаждане (с емулсия от боройл). Диамантните дискове с органична свръзка могат да работят както на сухо, така и с емулсия. Посоката на въртене на диамантния диск трябва да бъде такава, че движението на рязане на диамантния диск да е с посока срещу ножа. Оптималната скорост на шлайфване е дадена в табл. 7/12, а препоръчителните абразивни материали .

Радиално наредените резци се заточват по задната страна, тангенциално подредените (напр. профилни фрези) по предната страна. При това първоначално се шлайфва стоманеното тяло на инструмента до твърдосплавния метал, след това твърдосплавната плас­тина се заточва първоначално с  SCG , а накрая се шлайфва фино . Ъгълът за грубо (предварително) заточване трябва да бъде с 1 – 2° по-голям в сравнение със задния ъгъл аυ, а тиловият ъгъл v – с 2 до 3 по-голям от ъгъла аυ. (Тези стойности са валидни само за прави ножове, напр. триони, фрези за нутове, фрези за кантове и т.н.) Плоско шлайфване се осъ­ществява с челната страна на диска за шлайфване или с периферията на диска, чиято ос на въртене е перпендикулярна на режещия ръб.

Вътрешно шлайфване се осъществява с периферията на шлифовъчния диск, ако оста й на въртене е паралелно или под ъгъл, по-малък от 85° спрямо режещия ръб. Дефектите при заточване се появяват вследствие вибрациите на машината и могат да произля­зат от шлифоващия материал (некръгли, хлабави, много твърди или тъпи абразивни зърна). Петна от изгаряне или пукнатини се появяват при много силно местно загряване, при липса на добро охлаждане, твърде висока скорост на шлайфване, твърде голямо подаване, много твърди, много фини или не­правилно изравнени абразивни инструменти. При заточването на твърдо­сплавни резци посочените по-горе причини водят до появяването на пукнатини от шлайфването.

Машините за заточване се означават съобразно целта на използването им. Най-простите от тях са машините за заточване на листове за рендета, длета и руги ръчни инструменти. Машините за заточване на триони и абразивни инструменти работят автоматично и са предназначени за сухо шлайфване за гатерни, циркулярни и банцигови триони с различна големина за право или косо заточване, с различна форма на зъбите и ъглите им. Мощността за за­движването им е в границите на РА = 0,6 – 1,5 kW. Особено важно при тези ма­шини е регулирането на дебелината на трионите, тъй като те кривят след това при работа, ако при шлайфването средата на триона не съвпада със сре­дата на абразивния диск.

За заточване на банцигови ленти съществуват и специални машини за пилене, които се срещат все по-рядко. Циркулярните триони с твърдосплавни зъби се заточват на подходящите за това универсални заточващи машини за инструменти. Заточващите машини за ножове работят почти изключително с мокро заточване и в зависимост от целта на употреба са за максимални дължини на ножа от 1010 до 5300 mm и максимални широ­чини от 150 до 250 mm. Мощностите на задвижване са в границите РА = 1 – 6 kW. Заточващите машини за фрезери са различни видове (за сухо и мокро шлайфване).

Въпреки това всички те имат механични приспособления за затягане на инструментите и делителни глави. Специалните заточващи машини за профилни фрезери могат да имат много абразивни шайби за шлайфване. Мощностите за задвижване са в границите РА = 0,5 – 1,5 kW. Заточващите ма­шини за фрезери са универсално-инструментални шлифовъчни машини, които са съоръжени с голям брой допълнителни и специални приспособле­ния за заточване на свредели, фрезерни вериги, верижни триони и т.н. Те са с много прецизно изпълнение и могат да се използват също и за шлайф­ване на твърдите сплави .

За да не “бият”, абразивните инструменти се изправят. Диамантните инструменти за шлайфване не се изправят поради тяхната висока доставна цена.

Охрана на труда:  Правилната работа и затягане на абразивните дискове е неотменима. Необходимо е по възможност наличието на механизъм за изключване, свързан с предпазната бленда, или носенето на подходящи предпазни очила. При използването на опора за инструмента тя трябва да се поставя колкото е възможно по-близо до абразивния диск. При сухо шлайфване трябва да се изсмуква шлифовъчният прах.Абразивните дискове трябва да се подложат на проверка за сигурност.

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Споделяне и комункация