Начало Списък на статии по етикет: undefined


Добив на дървесина в частните гориПоследните промени в Закона за горите регламентират условията за добив на дървесина от частните собственици на гори.

Промяната касае облекчен режим на обслужване и опростени административни процедури, съобщават от Изпълнителната агенция по горите (ИАГ).

Собствениците желаещи да добиват дървесина ще могат могат да получат разрешително за сеч и от лесовъди, които са регистрирани в публичния регистър на агенцията и свободно упражняват професията. Тези лесовъди маркират насажденията, изготвят документите по издаване на позволителните или разрешителните за превоз на дървесината.

 

Ако собственик на гора иска да добива дървесина, ще може да се обръща не само към клона на съответното държавно горско стопанство, но и към общината, ако тя разполага с административни отдели за охрана и стопанисване на горите.

Физическите и юридически лица, които притежават гори, могат да добиват дървесината сами или като възлагат това на държавните горски или ловни стопанства или на търговци, вписани в регистъра за извършване на дейности в горските територии и след сключен договор с тях.

Извършването в горските територии на дейности, при които се използват механизирани средства,  се извършва само от лица, притежаващи документ за правоспособност, издаден от компетентен орган.

Контролът по извършването на сечта, както и дейностите по освидетелстване на сечището се осъществяват от лицето, на което е издадено позволителното.

Публикувана във Новини

V-та Научно-техническа конференция „Иновации в горската промишленост и инженерния дизайн”

Факултет „Горска промишленост” при Лесотехнически университет – София, с подкрепата на Division 5 “Forest products” – IUFRO организира за пета поредна година научно-техническа конференция «Иновации в горската промишленост и инженерния дизайн», която ще се проведе на 15 и 16 Ноември 2012 г. в сградата на УОГС "Юндола".

В Конференцията участие ще могат да вземат университетски преподаватели, докторанти и студенти; представители от бизнеса – производствени фирми, проектантски бюра и индивидуални участници.

Подаване на заявки за участие и резюме на докладите (на български и английски) могат да бъдат подавани до 20.06.2012 г. 

Бизнес-организациите, които желаят да участват в конференцията, трябва да заявят това най-късно до 20.09.2012 г. 

Адрес за изпращане на материалите и друга информация: V-та Научно-техническа конференция „Иновации в горската промишленост и инженерния дизайн”

За конференция “Иновации в горската промишленост и инженерния дизайн”

Факултет “Горска промишленост”

Лесотехнически университет

бул. “Климент Охридски” № 10

София 1756

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

http://inno.ltu.bg

Телефон:              (++ 359 2) 862 10 98

Факс:                     (++ 359 2) 862 28 30

Публикувана във Новини